Prospectus voor 144A-obligaties

Prospectus voor 144A-obligaties

Prospectus.com ondersteunt bedrijven over de hele wereld bij hun 144A-emissies voor zowel schuld als vermogen.

Wat is een 144A-kortlopende obligatie of obligatie?

Wanneer obligaties, al dan niet kortlopend, worden uitgegeven onder Regel 144A, geeft dit aan dat deze schuldeffecten alleen worden aangeboden aan Amerikaanse investeerders. Een 144A-obligatie wordt door velen beschouwd als een van de efficiëntere en snelste manieren om kapitaal aan te trekken buiten het bereik van initial public offering (IPO of beursgang). 144A’s worden gebruikt om met één emissie honderden miljoenen of zelfs miljarden dollars op te halen. Grote bedrijven zoals Microsoft en Apple geven bijvoorbeeld 144A-schuld uit in plaats van de uitgifte van aandelen of het verkopen van extra aandelenvermogen. Sterker nog, 99% van alle 144A-emissies zijn schulduitgiftes, waarbij er dus (kortlopende) obligaties worden verkocht.

Regel 144A:
Regel 144A is een van de populairste regels die wereldwijd gebruikt worden om kapitaal aan te trekken, samen met de Verordening S of ‘Reg S’-regel. De 144A-regel werd aangenomen als gevolg van de Amerikaanse Securities Act van 1933 en biedt een versoepeling in de publicatie-eisen voor bepaalde onderhandse doorverkoop van beperkt overdraagbare effecten aan een investeerdersklasse die ‘QIB’ wordt genoemd. Deze ‘Qualified Institutional Buyers’ (QIB’s, letterlijk: gekwalificeerde institutionele kopers), zijn ofwel institutionele investeerders of geaccrediteerde investeerders met een bezit van tenminste $100 miljoen in activa. 144A is veelomvattend, zo wordt erin beschreven hoe lang een belegger de aangekochte effecten vast moet houden voordat ze doorverkocht mogen worden, en het aantal verkochte eenheden en de methodologie die bij de verkoop wordt aangewend.

Markt voor onderhandse plaatsing

Er gelden talloze regels en voorschriften waaraan regel 144A en de markt voor onderhandse plaatsing in zijn algemeenheid aan zijn onderworpen. Voorschriften en regels zoals Verordening D (Reg D), en Regel 504 (aantrekken tot $1 miljoen), en Regel 505 (aantrekken tot $5 miljoen) en Regel 506 (onbeperkte hoeveelheid kapitaal aantrekken), alsook de Secties 4(a)(2), 3(b) en 3(a)(11) van de Amerikaanse Securities Act en de relatief nieuwe Regel 506(b) en Regel 506(c). Er bestaat veel overlap tussen de regels, maar Regel 144A, die het doorverkopen van beperkte effecten aan Qualified Institutional Buyers toestaat, wordt algemeen gebruikt voor ‘grote’ emissies.

Veel van deze regels, waaronder ook 144A, bieden diverse registratievrijstellingen en doen dat in overeenstemming met Sectie 4(a)(2) van de Securities Act. Voor het niet-Amerikaans investeringsgebied dat is gerelateerd aan 144A, vormt Verordening S (of Reg S) het offshore (buiten de VS, niet-Amerikaans) beleggerssegment. In tegenstelling tot Verordening D waaronder zowel vreemd als eigen vermogen worden uitgegeven, worden onder Regel 144A voornamelijk schuldeffecten uitgegeven. De markt voor onderhandse plaatsing kent wegen om kapitaal aan te trekken, en 144A en Reg D zijn daartoe de twee populairste methodes. Reg D-emissies zijn gebruikelijker dan 144A-emissies, voornamelijk omdat daarbij minder kapitaal wordt aangetrokken dan met een 144A, in feite wordt er jaarlijks meer dan een biljoen dollar opgehaald middels Verordening D-emissies. 144A loopt maar iets achter op dit bedrag.

Prospectus

Om een (kortlopende) obligatie onder 144A uit te geven, moet er een prospectus worden geschreven. De prospectus beschrijft de voorwaarden van de effecten, zoals bijvoorbeeld de uitkering van rente, vervaldata, hoeveel het bedrijf wil aantrekken en overige details van de emissie. Naast de prospectus, of in plaats van het schrijven van de prospectus, wordt er een memorandum opgesteld en geschreven voor onderhandse plaatsing. Dit document heeft veel overeenkomsten met de prospectus en in veel kringen zijn de twee onderling verwisselbaar.

Verordening S

Het enige aspect waarin Verordening S, vaak Reg S genoemd, op 144A lijkt, is dat bij Reg S-emissies investeerders van buiten de VS de mogelijkheid krijgen kapitaal in te brengen. Waar 144A de VS en Amerikaanse staatsburgers omvat (de investeerder wordt beperkt tot uitsluitend Amerikaanse beleggers), omvat Reg S alles buiten de VS. Het is gebruikelijk voor bedrijven om zowel 144A- als Reg S-effecten uit te geven, en organisaties zoals de Amerikaanse Depository Trust Corporation en de Europese Euroclear en Clearstream, bieden voor schulduitgifte diensten op gebied van verevening en afwikkeling, welke tot de populairste plekken voor afwikkeling behoren.

Prospectus.com is wereldwijd marktleider voor 144A-emissiedocumenten voor zowel vermogens- als schuldeffecten bij zowel openbare emissie als onderhandse plaatsing.

Neem contact met ons op