Prospectus voor Initial Public Offering bij beursnotering

IPO-prospectus voor beursnotering

Het team van Prospectus.com is gespecialiseerd in het opzetten van beursklare prospectussen voor beursnotering. Ons team is betrokken geweest bij opstellen van documentatie en algemene consulting diensten voor alle belangrijkste beurzen ter wereld. Of u nu een notering nastreeft bij de London Stock Exchange of in Frankfurt, in de VS bij Nasdaq of de New York Stock Exchange tot aan de Hong Kong Stock Exchange, ons team kan u daarbij helpen.

Wat is een prospectus voor openbare of onderhandse emissies?

Emissiedocumenten kunnen verschillen in het type kapitaal dat moet worden aangetrokken (zoals schuld of vermogen) of gebaseerd op het feit of het een openbare of onderhandse emissie betreft. In feite staat het Engelse ‘Offering’ voor wat een bedrijf investeerders te bieden heeft in ruil voor een kapitaalinjectie. Een emissiedocument vormt dan ook de primaire literatuur die een investeerder zal lezen om een weldoordacht besluit te kunnen nemen over het al dan niet investeren. Het meest gebruikelijke type emissiedocument wordt wereldwijd in de zakelijke sector ‘prospectus’ genoemd. De prospectus is het belangrijkste emissiedocument – zowel voor onderhandse als openbare emissies – dat door een ondernemer moet worden opgesteld. Een prospectus bevat de belangrijkste informatie over het bedrijf, waaronder ook het type effecten of obligaties dat wordt aangeboden, de uitkering, het managementteam, de markt, de financiën en natuurlijk de inschrijvingsovereenkomst. Een prospectus heeft veel onderdelen, maar het document zelf kan omschreven worden als een juridisch document waarin wordt uitgelegd wat de investeerder voor zijn of haar investering van het bedrijf zal ontvangen.

Openbare & onderhandse prospectus

Wanneer een bedrijf haar effecten op een beurs genoteerd wil hebben, moet er eerst een prospectus worden afgegeven. De beurs bekijkt de prospectus en besluit of het aan de eisen voldoet om voor een beursnotering in aanmerking te komen.

Bij onderhandse plaatsing wordt de prospectus aan een investeerder gegeven. Er zijn geen speciale vereisten waar een bedrijf aan moet voldoen om in aanmerking te komen, al gelden er in alle landen wel bepaalde overheidswetten op gebied van effecten. Maar bij onderhandse emissie beschrijft de prospectus, net zoals een memorandum voor onderhandse plaatsing of emissiememorandum, de plannen van het bedrijf en wat het de investeerder biedt voor hun kapitaal.

Wie schrijft prospectussen?

In principe moet iedereen die probeert kapitaal aan te trekken een prospectus uitgeven. Het document zelf wordt gebruikt voor de uitgifte van vermogen en schuld. Zo zal bijvoorbeeld een bedrijf dat effecten zoals gewone aandelen verkoopt, een prospectus uitgeven met daarin de prijs van de aandelen, de voorwaarden van de aandelen (zoals stemrecht, aflossing, etc.). Een bedrijf dat schuld uitgeeft, zoals een eventueel kortlopende obligatie of converteerbare obligatie, zal ook de voorwaarden beschrijven, al zal het taalgebruik en de toon hiervan opvallend anders zijn dan in de prospectus van een aandelenemissie.

Naast de meest bekende uitgifte van schuld en vermogen, zullen ook alle soorten fondsen, zowel onshore als offshore fondsen, hedgefondsen, beleggingsfondsen, special purpose vehicles, UCTIS en nog vele anderen, een prospectus schrijven voor hun aanbod.

IPO’s en underwriters

Bijna alle bedrijven die een notering op een openbare beurs verkrijgen, maken gebruik van een underwriter (uitgiftebegeleidende bank) of een makelaar/handelaar van een effectenmakelaarskantoor om de effecten aan andere partijen te verkopen. De prospectus is het belangrijkste document dat door leadmanagers en effectenmakelaars wordt gebruikt om de effecten te verkopen.

Over ons

Prospectus.com verzorgt wereldwijd prospectusdocumenten voor zowel openbare als onderhandse emissies. Of u nu een prospectus voor een hedgefonds nodig heeft, of een emissiememorandum voor onderhandse plaatsing, of een prospectus voor een c-corporatie die wordt geschreven en ingediend voor een openbare notering op een van de grote beurzen; wij staan voor u klaar. Met kantoren in de belangrijkste financiële centra rondom de wereld, bieden we een uitgebreid dienstenpakket voor startups en bedrijven in verdere stadia.

 • Schrijven van prospectussen (openbare en private bedrijven)
 • Raamprospectus (openbare en private bedrijven)
 • Schrijven van memoranda voor onderhandse plaatsing
 • Diensten voor beursnotering en Initial Public Offering (IPO)
 • Informatiememorandum
 • Officieel bericht
 • Diensten voor registratie en documentatie (S-1 verklaring)
 • Structuur vermogen en schuld (144A/Reg S)
 • Fusies en overnames
 • Assistentie voor durfkapitaal en privaatvermogen
 • Assistentie bij crowdfunding
 • Diensten bij het vormen van bedrijven of fondsen
 • Aandeelhouders- en operationele overeenkomsten
 • Algemene juridische ondersteuning zakenrecht

Neem contact op